Dzięki ofiarności klientów sklepu zoologicznego "Okoń" przy ul. Przecznica do puszki schroniskowej zebrano 451,95 zł oraz 0,10 euro. Za część pieniędzy (284,20 zł) zostały już zakupione akcesoria dla zwierząt (szelki, szczotki, trawa dla kotów). Właścicielowi sklepu oraz jego klientom serdecznie dziękujemy za okazane serce.

W dniu 3 grudnia 2014 roku średzki oddział TOZu w kameralnym gronie obchodził 150-lecie powstania swego stowarzyszenia w Polsce.
Przedstawiono krótko historię Towarzystwa, jego cele i plany działania na przyszłość.
Stowarzyszenie zostało utworzone 3 listopada 1864 roku w Warszawie jako pierwsza tego typu organizacja w Polsce, a druga na świecie. Początkowo obszar jej działania ograniczał się tylko do zaboru rosyjskiego, ale szybko objął obszar całej Polski. Po uzyskaniu niepodległości jego członkowie czynnie włączyli się w pracę ustawodawczą, co doprowadziło do powstania nowoczesnych ustaw o ochronie zwierząt. W roku 1939 działało 125 oddziałów, zrzeszających ponad 125 tys. członków. W okresie okupacji większość organizacji, a w tym także i nasza, działały w konspiracji. Po wojnie wznowiono działalność TOZu, który z krótką przerwą (w latach 50. zawieszony przez władze komunistyczne) działa do dnia dzisiejszego.
Podczas obchodów 11 członkom i sympatykom naszego oddziału wręczono jubileuszowe medale i odznaczenia, nadane im przez Zarząd Główny Towarzystwa.
Dalszą część wieczoru spędzono na wspomnieniach i planach na przyszłość (schronisko, zwierzęta zimą itp.).

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami o. Środa Wlkp. na wiosnę zakupiło 10 budek dla kotów wolnożyjących. W ostatnim czasie domki te zostały postawione na terenie miasta: na osiedlach, spółdzielniach mieszkaniowych i przy prywatnych posesjach, w miejscach, gdzie liczniej występują wolnożyjące koty. Każda budka ma swojego opiekuna, który co jakiś czas będzie sprawdzał, czy jakiś kot nie potrzebuje opieki weterynaryjnej. Opiekun będzie również kontrolował stan techniczny budki, czy nie doszło czasem do żadnego aktu wandalizmu. Jeśli pomysł się sprawdzi, TOZ o. Środa Wlkp. wiosną przyszłego roku rozpatrzy zakup kolejnych domków dla wolnożyjących kotów.

Dziękujemy Pani Małgorzacie Mielcarek, która przy okazji uczestnictwa w Biegu na sześć łap przyniosła naszym czworonogom karmę.

Dziękujemy p. Renacie Osinskiej za podarowanie naszym kociakom drapaków. Dla kotów w schronisku urozmaicone środowisko jest bardzo ważne.